موسسه فرهنگی-هنری آوای مهرورزان استان اصفهان | Get Your IELTS Practice Moving

تصحیح Writing

هدف:

ارتقاع سطح رایتینگ و اسپیکینگ 

تعیین سطح پیشرفت

 پک برنزی

 1-مدت اعتبار: یکماه پ از ارسال اولین رایتینگ.

2- هزینه: 800000 تومان

 پک نقره ای

1-مدت اعتبار: دو ماه

2- به اضافه 5 تست اسپیکینگ.

3- هزینه :1200000 تومان.

 پک طلایی

1-مدت اعتبار: 3 ماه.

2- به اضافه 10 تست اسپیکینگ.

3- یک آزمون ماک

4-هزینه : 1500000 تومان.


ملزومات پک های writing و speaking

1- سوالات تسک 1 و 2 هم میتواند از طرف موسسه به فراگیر داده شود هم میتواند سوالات مد نظر خود فراگیر باشد.

2- رایتینگ تصحیح شده حداکثر پس از 3 روز کاری تحویل داده میشود.

3- روز های ارسال رایتینگ از طرف فراگیر شنبه و سه شنبه از ساعت 9 الی 5 بعدازظهر میباشد. در صورت ارسال رایتینگ در خارج از این روز ها، زمان ارسال رایتینگ از روز بعد محاسبه میشود.

5- نحوه فرستادن رایتینگ به صورت تایپ شده در ورد  از طریق  واتساپ به شماره 09901686986 است.

6- فراگیر میتواند برای دریافت نمونه رایتینگ تصحیح شده به واتس اپ موسسه پیام بدهد. 

7- تاریخ شروع پک ها از فرستادن اولین رایتینگ فراگیر به موسسه شروع میشود.