موسسه فرهنگی-هنری آوای مهرورزان استان اصفهان | Get Your IELTS Practice Moving

سوالات ارزیابی و نظر سنجی کلاس و مدرسان موسسه مهرورزان

* تکمیل تمامی فیلدهای ستاره دار الزامی است
میزان رضایت شما از «محیط کلاس برخط»*
میزان رضایت شما از «اشتراک محتوی»*
میزان رضایت شما از «تخته سفید»*
میزان رضایت شما از «نمایش اشاره‌گر»*
میزان رضایت شما از «اشتراک صدا»*
میزان رضایت شما از «اشتراک تصویر»*
میزان رضایت شما از «گفتگوی متنی»*
میزان رضایت شما از «کلاس ذخیره‌شده»*
میزان رضایت شما از «پشتیبانی کلاس برخط»*
میزان رضایت شما از «ارایه محتوی غیر برخط تصویری»*
میزان رضایت شما از «ارایه محتوی غیر برخط صوتی»*
میزان رضایت شما از «اشتراک متن (جزوه، کتاب و ...)»*
میزان رضایت شما از «تعریف یا تحویل تکالیف»*
میزان رضایت شما از «برگزاری آزمون و کوییز»*
میزان رضایت شما از «ارایه حل تمرین»*
تعامل استاد و دانش آموز در کلاس
------------------------------
آمادگی و تسلط استاد:*
کیفیت محتوی ارایه شده:*
تعامل و پاسخگویی استاد به دانش آموزان:*
حضور دانش آموزان در کلاس:*
مشارکت و تعامل از سمت دانش آموزان:*

نظرسنجی و ارزیابی اساتید

...